close
چت روم
تاریخچه حسابداری در کشورها
آخرین ارسال های انجمن

 

در عصری که جوامع بشری همواره در حال پیشرفت های علمی و صنعتی و اقتصادی
می باشند و با توجه به اینکه نقش فعالیتهای مالی در هر پیشرفت و توسعه ای غیر
قابل انکار می باشد نیاز به توسعه حسابداری روز به روز افزایش می یابد .


در قرون وسطی مرسوم بوده است که فرمانروایان مالیاتها را جمع آوری می کردند و آنرا
در جهت رفع نیازهای مالی مربوط به توسعه املاک به مصرف می رساندند.در آن زمان
یکی از وظایف حسابداران تهیه صورتی از اموال افراد برای خزانه داری فرمانروا به منظور
اخذ مالیات بود . از دیگر وظایف حسابداران آن زمان می توان به تهیه گزارش سفر افرادی
که به کار تجارت بین کشورها اشتغال داشتند اشاره کرد. این گزارش در پایان هر سفر
تهیه می گردید و هدف از آن تعیین سود و زیان مربوط به آن سفر بود. در قرن سیزدهم و
چهاردهم به دلیل رشد عملیات تجارتی تحولاتی در سیستم نگهداری حسابها به وجود آمد.

لوکا پاچیولی ( LUCA PACIOLI ) یک کشیش ایتالیایی و درواقع یک ریاضیدان بود که
توانست با انتشار کتاب ریاضیات لوکا پاچیولی موجب گسترش فن دفترداری دوطرفه در
سراسر اروپا گردد.وی در این کتاب که چند فصلش اختصاص به حسابداری داشت
توانست مهارت تجزیه و تحلیل گری خود را در جهت توصیف سیستم حسابداری دوطرفه
به کار برد.با وجود اینکه دراین کتاب هیچ اشاره ای به دوره مالی ، چگونگی تهیه صورتهای
مالی و نگهداری حسابهای مربوط به دارائیهای ثابت وجود ندارد و نیز تمایزی بین اموال شخصی صاحب موسسه وسازمان تجاری وی نگذاشته است ، به دلیل سادگی و
داشتن ارزشهای علمی در طی قرون پانزدهم و شانزدهم به اغلب زبانها ترجمه شد و
مورد استفاده قرار گرفت .

از زمان به وقوع پیوستن انقلاب صنعتی در انگلستان ، نیاز به حسابداری به شکل چشمگیری افزایش یافت . پس از انقلاب صنعتی امریکا هم از آنجا که سرمایه های شخصی زیادی در شرکتها وارد گردید و موجب توسعه هر چه بیشتر آنها شد و در نتیجه باعث به وجود آمدن غولهای صنعتی قرن بیست و یکم شد سیستمهای حسابداری از اهمیت بیشتری برخوردار گردیدند و حسابداری نیز با پیشرفت وضعیت اقتصادی توسعه و تکامل پیدا نمود.

ابزار و مفاهیم پایه حسابداری

 

مراحل حسابداری


فرایند حسابداری دارای چهار مرحله به شرح زیر می باشد:

  • ثبت فعالیتهای مالی
  • طبقه بندی اقلام ثبت شده
  • خلاصه کردن اقلام در قالب اعداد قابل سنجش به پول
  • تفسیر نتایج حاصله از بررسی اقلام خلاصه شده


انواع حسابداری


حسابداری خود به رشته های مجزا و تخصصی تقسیم می شود که این رشته ها عبارتند از :


مفروضات حسابداری

باید دانست که مفاهیم حسابداری مفروضاتی هستند که مبنای صورتهای مالی و سایر

اصول حسابداری می باشند و به چهار دسته به شرح زیر طبقه بندی می گردند:


اصول حسابداری

اصول حسابداری به شش دسته کلی تقسیم می شوند :و همچنین لینک ثابت

درباره : تاریخچه حسابداری , تاریخچه حسابداری , تاریخچه حسابداری در کشورها , حسابداری , اصول حسابداری 1 , آشنایی با حسابداری ,
بازدید : 125
[ ] [ ] [ نویسنده : admin ] | نظرات ()

 

 

تاریخچه حسابداری در کشورها

 


به تدریج با تشکیل بازارهای سرمایه و شرکتهای سهامی، نیاز به حسابداری و حسابرسی حرفه ای اجتناب ناپذیر گردید.

 قانون شرکتهای سال 1862 انگلستان به منظور حمایت از سرمایه گذاران در مقابل تقلبات و سوء استفاده، حسابرسی شرکتهای سهامی را الزامی کرد و در سال 1880 انجمن حسابداران خبره انگلستان و ویلز از تعدادی حسابدار ورزیده که از دانش و مهارتهای تخصصی برخوردار و در انجام وظایف حرفه ای خود ملزم به رعایت آیین رفتار حرفه ای مدونی بودند، تشکیل گردید و به این ترتیب نمونه ای از نظام حرفه ای حسابداری پدیدار شد.

در آمریکا، اندیشه تدوین اصول و استانداردهای حسابداری در جهت حفظ منافع عامه به دنبال بحران بزرگ اقتصادی با تشکیل کمیسیون اوراق بهادار و بورس نضج گرفت و این کمیسیون به عنوان مرجع استاندارد های حسابداری در آمریکا تعیین شد. اما کمیته رویه های حسابداری انجمن حسابداران رسمی آمریکا نخستین نهاد در بخش خصوصی بود که از سال 1939 به تهیه و انتشار بولتنهای تحقیقات حسابداری (که در حکم استاندارد بود) پرداخت و تا سال 1959 به این کار ادامه داد. البته قبل از آن انجمن حسابداری آمریکا از سال 1936 بیانیه های موقتی را درباره اصول حسابداری منتشر کرده بود. کوشش چهارده ساله هیات تدوین اصول حسابداری، تداوم این فعالیت در مقیاسی بزرگتر بود. هیات تدوین استانداردهای حسابداری مالی که از سال 1973 با ترکیبی تازه و با حضور متخصصانی از نهادهای مخنلف کار خود را آغاز کرد و همچنان ادامه می دهد، مرجع کنونی استانداردهای حسابداری در آمریکاست و تایید کمیسیون اوراق بهادار و بورس از استانداردهای تهیه شده توسط این هیات، به آنها اعتبار و اقتدار می بخشد. با این حال، کمیسیون اوراق بهادار و بورس، دستورالعملهای اجرایی متعددی را در مورد حسابداری شرکتهای سهامی عام و شرکتهایی که در بورسهای آمریکا پذیرفته می شوند، صادر کرده است و می کند.

علاوه بر این، انجمن حسابداری آمریکا و انجمن ملی حسابداران آمریکا نیز نشریات ارزنده ای درباره مبانی نظری، اصول و استانداردهای حسابداری در طول دهه های  گذشته منتشر کرده اند که به تحقیقات و اظهار نظرهای پیشگامان و صاحبنظران حسابداری در آمریکا متکی است و منبع با اهمیتی را برای تدوین کنندگان و استانداردها و درک مفاهیم و استانداردهای حسابداری در آمریکا فراهم می کند.

دیگر کشورهای صنعتی اروپا عمدتا از طریق وضع قوانین به سامان دادن اصول و روشهای حسابداری پرداختند و در قوانین اغلب کشورهای صنعتی اروپا رعایت اصول بنیادی حسابداری الزام آور، فرم و محتوای گزارشهای مالی، مقرر و نحوه حسابداری برخی فعالیتهای عمده، تعیین گردیده است. از جمله در فرانسه اغلب اصول بنیادی حسابداری در قانون تجارت آمده و مقررات خاصی در مورد فهرست حسابها و گزارشهای مالی وضع گردیده است که شکل و محتوای صورتهای مالی اساسی را تعیین می کند. علاوه بر این هیات ملی حسابداری عهده دار تعیین رویه های حسابداری و تفسیر رسمی احکام قانونی درباره حسابداری است و انجمن حسابداران خبره و مجاز فرانسه نیز انتشاراتی در مورد روشهای پیشنهادی حسابداری دارد.

از دهه 70 با اوج گیری بی سابقه تجارت و بازرگانی در سطح بین المللی گرایش به هماهنگ سازی استانداردهای حسابداری پدید آمد. تدوین استانداردهای بین المللی حسابداری در پایان این دهه نمونه بارزی از این گرایش است. اندیشه هماهمنگ سازی استانداردهای حسابداری در سطح بین المللی، در هشتمین کنگره بین المللی حرفه حسابداری در سال 1972 مطرح و کمیته ای به نام کمیته همکاریهای بین المللی حرفه حسابداری ایجاد شد که بعدا به کمیته استانداردهای بین المللی حسابدری را بر عهده دارد و تاکنون استانداردهایی را نیز تدوین و عرضه داشته است.

پیشینه حسابداری در ایران نیز به نخستین تمدن هایی برمی گردد که در این سرزمین پا گرفت و مدارک حسابداری متنوع و متعددی برای اداره امور حکومتی و اجرای فعالیت های اقتصادی ابداع شد که در پاسخ به نیازهای زمان، سیر تحولی و نکاملی داشته است. ممیزی املاک در تمدن ساسانی و تکامل حسابداری سیاق برای نگاهداری حساب درآمد و مخارج حکومتی در دوران سلجوقیان و نگهداری حساب فعالیتهای بازرگانی به حساب سیاق، نمونه های بارز و پیشرفته آن است.

در ایران عصر حاضر اولین قانونی که حرفه حسابداری و حسابرسی را به رسمیت شناخت قانون مالیات بر درآمد مصوب سال 1335 بود.

 

 

 لینک ثابت

درباره : تاریخچه حسابداری , تاریخچه حسابداری , تاریخچه حسابداری در کشورها ,
بازدید : 117
[ ] [ ] [ نویسنده : admin ] | نظرات ().: Weblog Themes By SlideTheme :.


  • جوان فروم